Members of fiscal 2024

 • Professor NAKAO Wataru
 • Secretary OIKAWA Risa
 • D3 SAWADA Takeyuki
 • M2 KOWADA Ryuhei
 • M2 MATSUNAGA Kaishi
 • M2 CHOI You-Jeong
 • M1 ARAKI Jin
 • M1 FUKAI Tomoki
 • B4 MATSUI Toshiya
 • B4 YAMASHITA Mikihiro
 • B4 YAMASHITA Ryota
 • B3 MICHIGAMI Taichi (ROUTE)

 

Click here for the members of fiscal 2023

Click here for the members of fiscal 2022

Click here for the members of fiscal 2021

Click here for the members of fiscal 2020

Click here for the members of fiscal 2019

Click here for the members of fiscal 2018

Click here for the members of fiscal 2017