Members of fiscal 2023

 • Professor NAKAO Wataru
 • Secretary OIKAWA Risa
 • Technical Assistant TAMAGAWA Yuki
 • D3 SEKINE Nobuhide
 • D2 SAWADA Takeyuki
 • M2 AKUTSU Yuki
 • M2 MAKI Yuto
 • M2 TASHIRO Kaito
 • M1 KOWADA Ryuhei
 • M1 MATSUNAGA Kaishi
 • M1 CHOI You-Jeong
 • B4 ARAKI Jin
 • B4 IWAMOTO Konosuke
 • B4 TAKAKURA Mio
 • B4 FUKAI Tomoki
 • Exchange Student REALI Roberta (Fall Semester)
 • B3 YAMASHITA Ryota (ROUTE)
 • B2 MICHIGAMI Taichi (ROUTE)

 

Click here for the members of fiscal 2022

Click here for the members of fiscal 2021

Click here for the members of fiscal 2020

Click here for the members of fiscal 2019

Click here for the members of fiscal 2018

Click here for the members of fiscal 2017